Powershell

PowerShell İle OU Bazlı Grup Üyeliği Listeleme Ekleme/Çıkarma

$Users = Get-ADUser -filter * -SearchBase "Distinguished Name" -Properties MemberOf


#Grup üyeliğinden çıkarmak

ForEach ($User In $Users)
{
  $Groups = -join @($User.memberOf)

  If ($Groups -like '*grup*')
  {
    Remove-ADGroupMember -Identity "Grup" -Members $user.SamAccountName -Confirm:$false
  }

}

#Grup üyeliğine ekleme

ForEach ($User In $Users)
{
  $Groups = -join @($User.memberOf)

  If ($Groups -notlike '*grup*')
  {
    Add-ADGroupMember -Identity "grup" -Members $user.SamAccountName -Confirm:$false
  }

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir