Powershell

PowerShell İle Toplu Olarak Active Directory Site and Services’e Subnet Ekleme

Aşağıdaki ps kodunu kullanarak toplu olarak Subnet ekleyebilirsiniz.

Import-Module ActiveDirectory
Import-Csv .\SiteDetails.csv | ForEach-Object{New-ADReplicationSubnet -Site $_.Site -Name $_.Subnet -Description $_.Description}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir