Powershell

Powershell İle Exchange Server’da Yüklü Security Update Versiyonlarını Listelemek

Merhaba, Exchange Server SU geçişleri sonrası aşağıdaki komut ile yüklenen SU versiyonunun listeleyebilirsiniz.

Microsoft Exchange Management Shell (EMS) ile çalıştırın.

$ExchangeServers = Get-ExchangeServer | Sort-Object Name
ForEach ($Server in $ExchangeServers) {
    Invoke-Command -ComputerName $Server.Name -ScriptBlock { Get-Command Exsetup.exe | ForEach-Object { $_.FileversionInfo } }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir