Powershell

Organizational Unit Bazlı SharedMailbox Listeleme

Merhaba, aşağıdaki powershell script’i ile OU bazlı SharedMailbox’ları listeleyebilirsiniz.

$OUs = 'OU=mail,DC=lab,DC=local'

Foreach ($OU in $OUs) {
   Get-Mailbox -OrganizationalUnit $OU | where {$_.RecipientTypeDetails -like "SharedMailbox"}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir