Powershell

PowerShell İle OU Bazlı Kullanıcı Grup Üyelikleri Listelemek

Merhaba, aşağıdaki powershell script’i ile OU bazlı kullanıcıların üye olduğu grupları listeleyebilir csv olarak export edebilirsiniz.

Get-ADUser -LDAPFilter "(name=*)" -SearchScope Subtree -SearchBase "OU distinguishedName yazılacak" | %{ 
$user = $_
$user | Get-ADPrincipalGroupMembership | Select @{N="User";E={$user.sAMAccountName}},@{N="Group";E={$_.Name}} }| 
Select User,Group | Export-Csv report.csv –nti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir