Active Directory’de Disable Olan Kullanıcıları Exchange Server Address List’ten Toplu Olarak Gizlemek

$ad_dis_users=Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $false}

foreach ($nm in $ad_dis_users)

{

$nm1=$nm.samAccountName

Set-ADUser $nm1 -Add @{msexchhidefromaddresslists=$true}

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir