Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Paketman E-Ticaret Sanayi Ticaret AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Paketman E-Ticaret Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurumumuza iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

  • Siber saldırganlar tarafından veri sorumlusuna ait veri tabanı sistemine bir siber saldırı gerçekleştirilerek, veri tabanı içerisindeki verilerin silinmesi, söz konusu verilerin saldırganlarca ele geçirilmesi ve sonrasında fidye talep edilmesi suretiyle veri ihlali oluştuğu,
  • İhlalin 21.04.2022 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta, telefon) ve lokasyon (adres) verileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının 1.362 olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun kullanıcılar olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28.04.2022 tarih ve 2022/441 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: kvkk.gov.t

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook
Twitter
LinkedIn