Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) –Keyubu İnternet ve Bilişim Hizmetleri

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Keyubu İnternet ve Bilişim Hizmetleri (Keyubu) tarafından Kurumumuza gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun kullandığı sunucular üzerinde kurulu OnatWeb Auto VM sanal sunucu yönetimi yazılımında meydana gelen bir açık nedeniyle siber saldırı düzenlendiği ve tüm sunuculardaki verilerin imha edildiği,
  • İhlalin 18.04.2022 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileri olduğu,
  • Bunun yanında Keyubu üzerinden web hosting ve sanal sunucu alan kullanıcıların burada barındırdığı verilerin de imha edildiği ancak içeriğinde kaç kişiye ilişkin ne tür verilerin bulunduğunun veri sorumlusunca tespit edilemediği,
  • İhlal ile ilgili info@keyubu.com e-posta adresi üzerinden bilgi alınabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28.04.2022 tarih ve 2022/446 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: kvkk.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook
Twitter
LinkedIn