Powershell

Powershell İle Dns Zone Kayıtlarını Export Etmek

Merhaba, aşağıdaki powershell kodu ile tüm dns zone ve altındaki kayıtları csv olarak export edebilirsiniz.

$zones = (Get-DnsServerZone).ZoneName
$results = foreach ($zone in $zones) {
  $zoneData = Get-DnsServerResourceRecord $zone
  foreach ($record in $zoneData)
  {
    [PSCustomObject]@{
      ZoneName = $zone
      HostName = $record.HostName
      RecordType = $record.RecordType
      RecordData = $record.RecordData
    }
  }
}
$results | Out-GridView
$results | Export-Csv -Path C:\temp\DNSRecords.csv -NoTypeInformation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir